Asbest subsidies

In het verleden, toen men net begon met het isoleren van daken, werd er veelvuldig isolatiemateriaal van asbest gebruikt. Pas jaren daarna bleek dat asbest een kankerverwekkende stof is en is het gebruik van asbest verboden. Gebouwen die met asbest geïsoleerd zijn moeten dus worden gesaneerd. En mag per 1 januari 2024 op de daken van woningen en gebouwen in Nederland geen asbest meer verwerkt zitten.

Landelijk: Subsidie verwijderen asbestdaken

Voor het verwijderen van asbest kan in veel gevallen subsidie worden aangevraagd. Particulieren, (agrarische) bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Er wordt jaarlijks een budget van tientallen miljoen euro beschikbaar gesteld.

De aanvraag dien je uiterlijk 6 maanden ná de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan te vragen. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgave certificaat van de sanering van het asbestdak. Dien altijd tijdig je aanvraag in!

Hoeveel kun je ontvangen?
De subsidie bedraagt op dit moment €4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 euro per adres. Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016. Ga naar deze subsidieregeling.

Friesland: Asbest eraf, PostcodeRoos erop

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar: 100.000 voor eigenaren en 50.000 voor energiecoöperaties. Geïnteresseerden kunnen vanaf 20 september 2017 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van Provincie Friesland.

SDE subsidie

Met de populaire SDE subsidie (SDE+) wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. Voor het produceren van de volgende typen duurzame energie kan SDE worden aangevraagd:

  • biomassa (vergisting, verbranding, vergassing en afvalverbranding)
  • geothermie (aardwarmte)
  • water (waterkracht, vrije stromingsenergie en osmose)
  • windenergie (wind op land, wind in meer en wind op dijk)
  • zonne-energie (zonnestroom en zonthermie)

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Voor wie is SDE+?

SDE subsidie kan interessant zijn voor alle bedrijven en nonprofit-instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 en soms wel 15 jaar.

SDE subsidie aanvragen

U kunt op twee momenten SDE subsidie aanvragen: in het voorjaar en in het najaar. De systematiek van de SDE+ is vrij complex: de overheid stelt specifieke eisen per type productie-installatie, en daarnaast bepaalt het moment van indienen de slaagkans en de hoogte van de subsidie. Het is dus van belang om zorgvuldig de juiste aanvraagstrategie te bepalen.

Voor meer informatie kunt u tevens de website van het RVO raadplegen.