Asbest subsidies

Landelijk: Subsidie verwijderen asbestdaken

Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput.

De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Informatie over een vaststelling of beslissing op uw aanvraag, vindt u op mijn.rvo.nl of hier.

SDE subsidie

Met de populaire SDE subsidie (SDE+) wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. Voor het produceren van de volgende typen duurzame energie kan SDE worden aangevraagd:

  • biomassa (vergisting, verbranding, vergassing en afvalverbranding)
  • geothermie (aardwarmte)
  • water (waterkracht, vrije stromingsenergie en osmose)
  • windenergie (wind op land, wind in meer en wind op dijk)
  • zonne-energie (zonnestroom en zonthermie)

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Voor wie is SDE+?

SDE subsidie kan interessant zijn voor alle bedrijven en nonprofit-instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 en soms wel 15 jaar.

SDE subsidie aanvragen

U kunt op twee momenten SDE subsidie aanvragen: in het voorjaar en in het najaar. De systematiek van de SDE+ is vrij complex: de overheid stelt specifieke eisen per type productie-installatie, en daarnaast bepaalt het moment van indienen de slaagkans en de hoogte van de subsidie. Het is dus van belang om zorgvuldig de juiste aanvraagstrategie te bepalen.

Voor meer informatie kunt u tevens de website van het RVO raadplegen.