DIENSTEN

icon-search

Asbestonderzoek

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Qualita Inspecties kan diverse soorten onderzoeken aanbieden:

  • Asbestinventarisaties
  • Contra-Expertise
  • NEN2991 metingen
  • Asbestbeheersplannen
icon-plan

Projectbegeleiding

Er komt heel wat kijken bij het traject van asbestinventarisatie tot en met de asbestsanering en de uiteindelijke vrijgave van het werkgebied.

Bij het verwijderen van asbest uit uw vastgoed of objecten kan Qualita Inspecties u d.m.v. projectbegeleiding voorzien van totale ontzorging van uw asbestproject. Zo moet er aan talloze wet- & regelgevingen worden voldaan. Qualita Inspecties heeft ruime kennis & ervaring op dit gebied en verzorgt voor u de aanbesteding, uitvoering en oplevering van uw asbestproject.

icon-analyse

Monstername / Analyse

Twijfelt u aan een toepassing of object of deze al dan niet asbest bevat? Qualita Inspecties kan ter plaatse een monster nemen en deze laten analyseren door een bevoegd laboratorium. De analyse wordt uitgevoerd door middel van diverse microscopische technieken.