Asbestonderzoek

U heeft een huis, bouwwerk of object van vóór 1994 of bent van plan een huis van vóór 1994 te kopen? Dan is er een mogelijkheid dat bij de bouw van de woning asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u inzicht in de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur door middel van (indien nodig) licht destructief onderzoek. Na afloop ontvangt u een gecertificeerd asbestinventarisatie rapport.
Als gecertificeerd asbestinventarisatiebureau is onze hoofdtaak het uitvoeren van asbestinventarisaties. Wij voeren alle voorkomende asbestinventarisaties uit van de meest uiteenlopende bouwwerken en objecten. Een asbestinventarisatie uitgevoerd door Qualita Inspecties bestaat uit 3 stappen:

Vooronderzoek

1 - VOORONDERZOEK

Nadat de aanvraag binnen is gekomen wordt er begonnen met het vooronderzoek. Dit houdt in dat er vooraf aan de inventarisatie informatie wordt verzameld over het te onderzoeken bouwwerk. Deze informatie kan bestaan uit: plattegrond/bestek tekeningen, geschreven bestekken, eerder uitgevoerde renovatie(s) etc.

Uitvoering

2 - UITVOERING

In overleg wordt de strategie bepaald voor de uitvoering van de inventarisatie. Tijdens het onderzoek wordt de klant op de hoogte gehouden over de aangetroffen toepassingen en andere relevante zaken. Zodoende wordt er een inspectie uitgevoerd waar achteraf geen onduidelijkheden over kunnen bestaan. Alle vertrekken deskundig en systematisch geïnventariseerd. Alle mogelijke asbest verdachte materialen/objecten worden vervolgens bemonsterd, ingemeten en vastgelegd.

Asbestrapport

3 - RAPPORTAGE

In de uiteindelijke rapportage wordt een duidelijk verslag gemaakt van hetgeen is aangetroffen tijdens de uitvoering van de inventarisatie. Zo wordt in het rapport de locaties van asbesthoudende bronnen in een tekening aangegeven, omschreven wat voor toepassingen het betreft, welk type en percentage asbest het materiaal bevat en tot slot in welke risicoklasse de sanering van de betreffende bron valt.