Soorten asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Gaat u verbouwen, slopen en of renoveren? Dan heeft u een asbestrapportage nodig. Qualita Inspecties kan deze voor elke situatie voor u opstellen.

Het asbestonderzoek is het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest en asbesthoudende producten in een bouwwerk of object.

De onderzoekers van Qualita Inspecties zijn specialisten die weten welke risico’s asbest met zich meebrengt. Zij zijn in staat deskundig te adviseren of asbest uit gebouwen of objecten verwijderd moet worden of rustig kan blijven zitten.

Een asbestinventarisatierapport dient als basis voor de aanvraag van een omgevingsvergunnning voor het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk.

Contra-expertise

Soms kunnen er vragen of twijfels of is er een geschil over de inhoud of kwaliteit van een asbestinventarisatierapport ontstaan. Qualita Inspecties kan dan voor u een contra-expertise uitvoeren en het bestaande asbestinventarisatierapport toetsen aan de huidige wet- en regelgeving. Indien noodzakelijk kunnen we ook het veldwerk opnieuw voor u uitvoeren.

U krijgt hiermee het onafhankelijke oordeel van een vakdeskundige over reeds uitgevoerde asbestinventarisaties.

NEN2991

Wanneer er tijdens het asbestonderzoek bronnen worden aangetroffen die kunnen leiden tot blootstellingsrisico’s, wordt een NEN 2991 onderzoek geadviseerd. Een NEN2991 onderzoek betreft een Lucht- en Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Tijdens het onderzoek worden kleefmonsters genomen welke middels Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd. Deze geven inzicht in de potentiële risico’s van de aanwezigheid van asbestvezels in stof. Tevens worden op strategische locaties luchtpompen geplaatst om het actuele risico van de luchtkwaliteit te bepalen.

Wilt u meer weten over wat Qualita Inspecties voor u kan betekenen op het gebied van asbestonderzoek of wilt u direct een offerte aanvragen? Vul dan via de onderstaande knop het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.